Tương lai nào dành cho tình yêu của chúng ta?

Tương lai nào dành cho tình yêu của chúng ta?

Do bà chỉ có 1 mình anh mà thôi. Mỗi khi anh điện thoại cho bà có ý xin phép làm ở trong Nam, hay ...