Một con “đĩ” đầy nghị lực rất đáng khâm phục

Một con “đĩ” đầy nghị lực rất đáng khâm phục

– Cô gái nào đó đã sống trong sự tổn thương tột cùng, đến thời điểm hiện tại cũng không có lối thoát cho cuộc đời ...